vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
letters a – d
ADHD
articulatiestoornis
autisme
Bobath-kinesitherapeuten
centrum voor ontwikkelingsstoornissen
centra voor ambulante revalidatie
centra geestelijke gezondheidszorg (CGG)
centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
CLB
CP (cerebral palsy)
DCD
disharmonisch intelligentieprofiel
dyscalculie
dysgrafie
dyslexie
dysmorf
dysorthografie

 

 

 

 

ADHD

ADHD is een ontwikkelingsstoornis met problemen op het vlak van aandacht en concentratie, impulsiviteit en motorische onrust. Informatie kan onder meer gevonden worden de website van de vereniging Zit Stil

Terug

articulatiestoornis

Onvermogen tot het correct produceren en/of het combineren van de moedertaalklanken (35-tal klanken) tot betekenisvolle woorden, resp. fonetische en fonologische stoornis genoemd

Terug

autisme / autismespectrumsstoornis

Autisme of autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis. Beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt; anderen maken hierin onderscheid.
Meer informatie hierover kan gevonden worden op volgende websites:

Voor andere talen kan men onder meer terecht op

Terug

Bobath-kinesitherapeuten

 

Terug

centrum voor ontwikkelingsstoornissen

In een centrum voor ontwikkelingsstoornissen worden vooral zeer jongen kinderen onderzocht die een risico hebben op problemen in de ontwikkeling. Deze centra doen enkel aan diagnostiek en behandelen zelf geen kinderen. Hiervoor verwijzen ze door naar andere hulpverleners.
Naast het COS-Gent zijn er nog 3 andere centra voor ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen:

Terug

centra voor ambulante revalidatie (NOK en PSY)

  • deze centra voorzien in multidisciplinaire diagnostiek en therapie, hoofdzakelijk aan jonge kinderen. Het aanbod kan verschillen tussen de diverse centra. Sommige centra hebben een afzonderlijke diagnostische dienst; andere onderzoeken nieuwe kinderen slechts in de mate er ook plaatsen vrij zijn voor behandeling.
  • de centra beschikken over artsen, psychologen / pedagogen, kinesitherapueten, logopedisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, enz.
  • adressen kunnen gevonden worden op de website www.revalidatie.be

Terug

centra geestelijke gezondheid (CGG)

In een CGG kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht voor gespecialiseerde hulp voor psychische, emotionele, relationele en gedragsproblemen.
Meer informatie kan gevonden worden op www.zorg-en-gezondheid.be

Terug

centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Deze centra die vallen onder Kind en Gezin hebben een ruim aanbod ter ondersteuning van de ouderlijke zorg en opvoeding van kinderen. Deze varieert van thuisbegleiding over training tot opvang van kinderen. Meer info vindt u www.ckg.be

Terug

CLB

Centra voor leerlingenbegeleiding. Elke school heeft een begeleidend CLB. Het adres van het CLB van de school van uw kind, kan u vinden op de website Onderwijs van de Vlaamse Overheid:
http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/centrum-voor-leerlingenbegeleiding-clb

Terug

CP (cerebral palsy)

Vertaling: 'hersenverlamming'.
Synoniemen: neuromotore stoornis, infantiele encefalopathie,
Cerebral palsy is een stoornis in houding en beweging veroorzaakt door onvoldoende rijping of beschadiging van de hersenen voor of tijdens de geboorte of in de eerste levensjaren.
Vormen van cerebral palsy zijn onder meer: spasticiteit, dystonie, ataxie, ...

Terug

DCD (Developmental Coordination Disorder)

Vertaling: coördinatie ontwikkelingsstoornis.
Kinderen met DCD hebben problemen met het aanleren en uitvoeren van motorische vaardigheden die coördinatie vergen, zoals schrijven, fietsen, eten, zwemmen, ...
Informatie kan u onder meer vinden bij de gebruikers vereniging Dyspraxis.

Terug

disharmonisch intelligentieprofiel

intelligentieprofiel waarbij twee of meerdere intelligentiefactoren (zie intelligentie) sterk verschillend scoren, waardoor het totale IQ niet meer als referentie kan beschouwd worden van de intellectuele capaciteiten van de persoon. Bijvoorbeeld een sterk verbaal IQ, maar een zwak performaal IQ.

Terug

dyscalculie

aanhoudende moeilijkheden bij het leren rekenen

Terug

dysgrafie

stoornis in de motoriek van het schrijven

Terug

dyslexie

aanhoudende moeilijkheden bij het leren lezen, gekenmerkt door een trager leesproces en/of een hogere foutenlast bij het lezen

Terug

dysmorf

uiterlijke kenmerken die verdacht zijn voor een onderliggende genetische oorzaak.

Terug

dysorthografie

hardnekkige problemen bij het leren foutloos schrijven. Fouten kunnen optreden bij:

  • de klank-letterkoppeling
  • het automatiseren van spellingregels
  • het reproduceren van onthoudwoorden

Terug

 

Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV