vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
letters i – l
Intakevragenlijst
IQ
kinderpsychiatrische diensten
klachtenprocedure
logopedisten

 

 

 

Intakevragenlijst

De intakevragenlijst wordt ingevuld door de ouders. De ingevulde vragenlijst wordt gebruikt tijdens intakegesprek en indien nodig verder aangevuld aan de hand van de vragen van de maatschappelijk assistent. De gegevens zijn noodzakelijk om een goede onderzoeksprocedure te plannen, indien het kind hiervoor in aanmerking komt en onderzoek aangewezen is.

IQ (intelligentiequotiënt)

het IQ is een maat voor het weergeven van de verstandelijke mogelijkheden van een persoon. Dit gebeurt aan de hand van een intelligentietest, waarbij de vaardigheden van het individu vergeleken wordt met leeftijdsgenoten. De grootste groep mensen heeft een intelligentiequotiënt dat zich situeert rond het gemiddelde 100, nl. tussen 85 en 115. Vaak berekent de intelligentietest naast het 'totale IQ' verschillende intelligentiefactoren, zoals de verbale redeneervaardigheden of het talig denken (het verbale IQ) en de niet-verbale of performale vaardigheden (het performaal IQ).
Zie disharmonisch intelligentieprofiel

Terug

Kinderpsychiatrische diensten

 

Terug

Klachtenprocedure

Zie "meer weten COS-gent --> diverse".

Terug

Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV