vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
letters u – z
  verbale dyspraxie
verstandelijke handicap
   

 

 

verbale dyspraxie

stoornis om willekeurige spreekbewegingen uit te voeren zonder dat er een verlamming van de betrokken spieren bestaat

Terug

verstandelijke handicap

men spreekt van een verstandelijke beperking of handicap wanneer een persoon in vergelijking met leeftijdsgenoten in belangrijke mate beperkt is op het vlak van de intellectuele vaardigheden zoals onder meer gemeten met intelligentietesten, wat tegelijkertijd ook tot uiting moet komen in het dagelijkse leven, met name de persoon kan niet voldoen aan hetgeen normaal gesproken van hem mag verwacht worden.
Bijvoorbeeld een laag IQ op een intelligentietest komt overeen met de leermoeilijkheden op school of met de vertraagde taalontwikkeling, ...
Men spreekt van een verstandelijke beperking wanneer het IQ gelijk of kleiner is dan 70.

 

Terug

 

 

Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV