vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
alternatieven

Er zijn verschillende redenen waarom ouders een alternatief willen voor het onderzoek van hun kind in het COS-Gent: enerzijds komen sommige kinderen niet in aanmerking voor onderzoek omdat ze niet tot de doelgroep van het COS-Gent behoren bv. omwille van de leeftijd of omwille van een vraag die niet de ontwikkeling van het kind betreft, anderzijds is er helaas ook een lange wachttijd voor kinderen waarbij een gedragsevaluatie noodzakelijk is.

Verschillende andere diensten of professionelen kunnen mogelijks ook een antwoord bieden op de vraag. Het is vaak wenselijk om vooraf eens te overleggen met de huis- of kinderarts om een goede keuze te maken. Daarnaast kan het aanbod per dienst of professioneel ook verschillend zijn, zodat vooraf informeren echt wel belangrijk is.

In de onderstaande lijst geven we mogelijke alternatieven afhankelijk van de vraag; de lijst streeft zeker geen volledigheid na.

 • vragen ivm de algemene ontwikkeling
  • baby's en peuters
  • kleuters
   • de centra voor ambulante revalidatie hebben een multidisciplinair aanbod
   • het CLB kent vaak goede alternatieven in de buurt
   • zelfstandige groepspraktijken van psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten hebben doorgaans een aanbod. Informeer in de kleuterschool of bij het CLB naar ervaringen
  • oudere kinderen
   • het CLB is het best geplaatst om ofwel zelf onderzoek uit te voeren ofwel door te verwijzen

Terug

 • vragen ivm de motorische ontwikkeling
  • baby's en peuters
   • ga in eerste instantie te rade bij de huisarts / kinderarts; zij kunnen desgewenst doorverwijzen naar een kinderneuroloog of een kinderneurologische dienst in een ziekenhuis
   • sommige kinesitherapeuten, vooral met een Bobath-opleiding, zijn gespecialiseerd in motorische problemen op zeer jonge leeftijd.
   • sommige centra voor ambulante revalidatie hebben een aanbod voor deze leeftijd
  • kleuters
   • idem als voor baby's en peuters

Terug

 • vragen ivm de taalontwikkeling
  • baby's en peuters
  • kleuters en oudere kinderen
   • consulteer een logopedist
   • het CLB en de kleuterschool kan u vaak helpen bij de verwijzing naar een logopedist in de buurt

Terug

Terug

Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV