vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
baby's & peuters

Baby's en peuters komen op verschillende wijzen op het COS-Gent terecht:

 • vooreerst zijn er de follow-upprogramma's voor prematuren in samenwerking met intensieve neonatologische diensten van het UZ-Gent en het AZ Sint-Jan te Brugge.
  Op deze diensten worden te vroeg geboren baby's en baby's die ernstige problemen hadden tijdens de bevalling, verzorgd en gevolgd. Het COS-Gent volgt in dit programma baby's op die een hoger risico lopen op problemen in de ontwikkeling. Het betreft:
  • erg vroeg geboren baby's met een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken (normale zwangerschapsduur is 40 weken)
  • baby's met een zeer laag geboortegwicht, nl. gelijk of minder dan 1500 gram
  • baby's met andere problemen tijdens de geboorte, bv. ernstige zuurstofnood, of baby's met een langere zwangerschapsduur of een hoger geboortegewicht, die toch risico-signalen vertonen.

 • daarnaast worden baby's en peuters doorverwezen door de kinderarts of huisarts, door Kind en Gezin, andere diensten van het UZ-Gent, ... Ook prematuur geboren kinderen die in andere ziekenhuizen verzorgd en opgevolgd werden, zijn welkom. De meest voorkomende zorgen betreffen de algemene en de motorische ontwikkeling.

 • een doorverwijzing door een arts is niet verplicht. Bij twijfel of onderzoek zinvol is, wordt het best eens contact opgenomen met het COS-Gent.

 • baby's en peuters tot 30 maanden zijn een prioritaire doelgroep; we trachten de wachttijd voor hen zo kort mogelijk te houden.

 

Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV