vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
aanmelding

De aanmelding, die telefonisch of per e-mail kan gebeuren, verloopt als volgt:

Baby's en peuters (tot 30 maanden)

  • enkele basisgegevens worden genoteerd (naam van het kind, geboortedatum, adres, ev. de naam van de verwijzer)
  • er wordt onmiddellijk een afspraak gemaakt met een maatschappelijk assistent voor een eerste gesprek; dit gesprek kan op het COS-Gent doorgaan of kan ook telefonisch gebeuren.

Oudere kinderen

  • enkele basisgegevens worden genoteerd (naam van het kind, geboortedatum, adres, ev. de naam van de verwijzer)
  • ter voorbereiding van het eerste gesprek met een maatschappelijk assistent wordt u een intakevragenlijst toegestuurd, welke u best zo snel mogelijk ingevuld terug stuurt.
  • na ontvangst van de ingevulde vragenlijst wordt een afspraak gemaakt met een maatschappelijk assistent voor het eerste gesprek

Indien bij aanmelding reeds duidelijk is dat uw kind niet tot de doelgroep van het COS-Gent behoort (uw kind is bijvoorbeeld te oud), dan zullen we trachten alternatieven voor te stellen. Ook informatie in verband met de vermoedelijke wachttijd kan gegeven worden.

Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV