vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
eerste gesprek

Het eerste gesprek met een maatschappelijk assistente gebeurt steeds op afspraak . Dit gesprek is soms kort, maar kan ook tot 1u15' duren. Het gesprek kan telefonisch gebeuren of in het COS-Gent.

Doel en inhoud

  • vragen en zorgen: op de eerste plaats willen we weten welke vragen en zorgen u hebt ten aanzien van uw kind
  • voorgeschiedenis: daarnaast willen we zicht krijgen op de ontwikkeling die het kind reeds heeft doorgemaakt op verschillende domeinen (algemene ontwikkeling, taal, motoriek, spel, gedrag, ...) en op de medische voorgeschiedenis. Bij kinderen vanaf 30 maanden kon u dit reeds voorbereiden aan de hand van een vragenlijst. De maatschappelijk assistente zal de gegevens van deze lijst verder bevragen.
  • informatie aan de ouders: tenslotte willen we u ook goed informeren over welke onderzoeken er zullen gepland worden, in welke periode deze vermoedelijk zullen doorgaan (wachttijd), wat u van de onderzoeken mag verwachten en wat de rol van de ouders in deze onderzoeken is. Bij een lange wachttijd zullen mogelijke alternatieven met u besproken worden en kunnen concrete adreslijsten meegegeven worden.
Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV