vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
wachttijd

De middelen waarover het COS-Gent beschikt zijn beperkt. Het centrum heeft enerzijds een erkenning voor een bepaalde capaciteit (in 2018: max. 1548 onderzochte kinderen per jaar). Daarnaast ontvangt het COS-Gent een vast subsidiebedrag per onderzocht kind, dat niet toelaat een onbeperkt aantal uitgebreide en complexe onderzoeken uit te voeren.
Hierdoor ontstaan wachtlijsten en ziet het COS-Gent zich ook verplicht keuzes te maken.

Het COS-Gent hanteert 4 wachtlijsten, waartussen de wachttijd sterk kan uiteenlopen (situatie 2018).

  1. baby's en peuters tot 30 maanden: deze vormen onze prioritaire groep; we streven naar een zo snel mogelijk onderzoek, minimaal door een arts en een psycholoog / orthopedagoog, bij voorkeur binnen de 8 weken. Afhankelijk van de aanmeldingsvraag kan de wachttijd toch oplopen tot 3 maanden.

  2. kleuters vanaf 30 maanden zonder nood aan gedragsevaluatie: het onderzoek vindt plaats binnen een periode van 3 tot 4 maanden.

  3. kleuters vanaf 30 maanden met nood aan gedragsevaluatie: voor deze groep kinderen is er helaas een lange wachttijd, die tot 18 maanden kan oplopen. Bij aanmelding worden voor deze groep steeds alternatieven voorgesteld.

  4. lagere schoolkinderen met een vraag naar autismediagnostiek komen op een wachtlijst voor het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen - subdienst COS-Gent. De wachttijd bedraagt momenteel 18 maanden. Ook hier trachten we steeds alternatieven aan de ouders voor te stellen.

Binnen elke wachtlijst kan de wachttijd in de praktijk ook variƫren, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en van de beschikbaarheid van het personeel (vb. afwezigheden door vakanties, ...).
Om een schatting van de wachttijd te kennen, wordt het best contact opgenomen met het COS-Gent.

Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV